Da li dje?je dijeta bez lektina?
admin in Blog

Da li dje?je dijeta bez lektina?

Lektini su vrsta proteina prisutna u mnogim namirnicama. Neki preporu?uju dijetu bez lektina, me?utim, nema dovoljno dokaza koji bi podržali svoju korist ili sigurnost.

 • lektini su vrsta proteina prisutna u mnogim postrojenjima na bazi biljne hrane.
 • Neki vjeruju da isklju?uju?i lektinke mogu pomo?i ljudima da smršaju i poboljšaju svoje op?e zdravlje. Me?utim, nema dovoljno dokaza koji bi podržali dijetu bez lektina.
 • Restriktivna dijeta može biti opasna i dovesti do ozbiljnih komplikacija. Osoba se ne bi trebala baviti restriktivnim dijetalnim praksama bez medicinskog nadzora.

Lektini se javljaju u mnogim razli?itim izvorima hrane u mnogim razli?itim oblicima. Zagovornici dijeta bez lektina obi?no se fokusiraju na izbjegavanje lektina prisutnih u grahu, mahunarki i drugim povr?em.

Me?utim, ova hrana mogu biti važni dijelovi uravnotežene prehrane, a ne postoji visokokvalitetna istraživanja koja podržava njihovo uklanjanje iz dijeta osobe.

U ovom ?lanku gledamo na istraživanje lektina i prehrana bez lektiva.

Dr. Steven Gundry prvi je skovao termin "prehrana bez lektina". On je bivši hirurg za sr?ani hirurg koji sada promovira alternativnu dijetu i dodatke.

zagovornici tvrde da isklju?uju?i visok namirnica u lekticima iz prehrane može imati brojne zdravstvene koristi, poput gubitka težine i prevencija hroni?nih uvjeta.

Uprkos popularnosti u nekim oblastima, nema sveobuhvatnih dokaza da prehrambena prehrana ima bilo kakve zdravstvene koristi.

Šta su lektini?

Lektini su vrsta proteina koji mogu promovirati razvoj ?elija i podršku ?elijskoj komunikaciji. Oni tako?e igraju ulogu u ljudskom imunološkom odgovoru.

Pregled za 2015. godinu procjenjuje da oko 30% ljudi konzumira hrane u Sjedinjenim Državama sadrži lektone.

Na životinjama i životinjama postoji nekoliko vrsta lektina. Hrana visoka lekticima uklju?uje pasulj, mahunarke i paprike.

su lektini dobri ili loši za ljude?

Lektini su obi?no bezopasni kada se jedu umjereno. Temeljno kuhanje hrane visoko u lekticima može ublažiti mnoge svoje potencijalno štetne efekte.

Digestion

Ako osoba ima temeljni zdravstveni uslovi koji utje?u na njihove probavne enzime, konzumiranje viška ležina može dovesti do nedostataka hranljivih sastojaka i probavne probleme. To je zato što telo ne može prekinuti lektine, tako da se mogu vezati za ?elije koje umjesto toga objedinite gastrointestinalni trakt.

Me?utim, lektini se ?esto pri?vrš?uju na ugljikohidrate i napuštaju tijelo prije nego što ne mogu imati negativan utjecaj na zdravlje osobe.

Ljudi bi trebali isklju?iti samo grupe hrane iz prehrane nakon preporuke ljekara.

Toksi?nost

Ve?ina lektina je bezopasna za zdravlje ljudi, dok drugi, poput Ricina, mogu biti fatalni u malim koli?inama.

Vrsta lektina prisutna u crvenom zrna bubreg naziva se fitohemaglutin. Odgovorno je za otrovanje crvenog bubrega, koji dolazi iz jedenja sirovog ili podhla?enog zrna bubrega.

Prema administraciji hrane i lijekova (FDA), konzumiranje samo 4 simptoma, poput simptoma, poput teške mu?nine, povra?anja i proljeva.

Neki kategoriziraju lektine kao antitutriete, jer blokiraju apsorpciju nekih hranjivih sastojaka.

Me?utim, temeljito kuhanje visokih lektinskih pasulja i mahunarke mogu ih u?initi bezopasnim za ljude.

Podeljak težine

Zagovornici prehrana bez lektina ?esto tvrde da lektici vode do pove?anja kilograma. Me?utim, preispitivanje u efekte potrošnje impulsa na tjelesnu težinu pokazuju da dijeta bogata grahom i mahunarcima zapravo su povezana s nižim tjelesnim težinama.

Hranjive sastojke koje prate lektine u postrojenoj hrani tako?er su bitni. Uklanjanje ih iz prehrani mogu imati štetne posljedice.

Kolika je dijeta bez lektina?

Dijeta bez lektina uklju?uje isklju?uju?i sve lektinke iz dijeta osobe. Originator termina tvrdi da lektiti ometaju prirodne probavne sustave tijela i mogu uzrokovati:

 • mu?nina
 • povra?anje
 • Problemi s imunološkim sustavom

Ljudi koji zagovaraju prehranu bez lektina ?esto tvrde da može poboljšati ukupno zdravlje i detonic negativna mišljenja pomo?i u smanjenju tjelesne težine.

Me?utim, nema dokaza ne podržava isklju?enje lektina iz prehrane. Osoba bi trebala samo izvršiti samo velike promjene u njihovoj prehrani nakon preporuka svog ljekara.

Prednosti prehrane bez lektina

za ve?inu ljudi, nema zdravstvenih prednosti prehrani bez lektiva. Grah, mahunarke i druga hrana bogata lektinom dobri su izvori hranjivih sastojaka, proteina i vlakana koji mogu igrati važnu ulogu u uravnoteženoj prehrani.

osoba bi trebala isklju?iti odre?enu hranu iz njihove prehrane na savjet svog ljekara.

Rizici

... Dijeta bez lektina je restriktivni plan koji može otežati nekim ljudima da ga slijede dugoro?no. Plan tako?e ograni?ava ili eliminira mnoga hranljiva hrana, poput celih žitarica, pasulja i odre?enog povr?a.

A 2016 pregled 45 studija pokazao je da konzumiranje ?itavih zrna ima udruženja sa smanjenim rizikom od ukupne smrtnosti i nekoliko uvjeta, uklju?uju?i bolest srca, dijabetes i razne karcinome.

Vo?e i povr?e imaju i mnogo zdravstvenih pogodnosti. Jelo vo?e i povr?e može smanjiti rizik od nekoliko uvjeta, uklju?uju?i i bolesti srca i plu?a. Ova hrana može utjecati i na rizik od raka i pomo?i u spre?avanju pove?anja kilograma.

dijeta bez lektina može biti teška za vegetarijance ili vegane da slijede, kao mahunarke, matice, sjeme i cijela zrna pružaju biljnu proteinu.

Saznajte više o razlici izme?u vegetarijanske i veganske dijeta ovdje.

mahunarke, cijela žitarica i pijenje i povr?e za povr?e tako?er pružaju prehrambene vlakne. Prehrana bez lektina mogla bi rezultirati konstipacijom ako se unos prehrane vani smanjuje.

Hrana niska u lektinu

Sljede?a hrana ima nizak sadržaj lektina:

 • Meso za povišenje pašnjaka
 • a2 mlijeko
 • cooked sweet potatoes
 • leafy, green vegetables
 • cruciferous vegetables, such as broccoli and Brussels sprouts
 • olives or extra virgin olive oil

Hrana visoka lektin

Sljede?a hrana su visoka u lektinu:

 • mahunarke, uklju?uju?i pasulj, grašak, le?e i kikiriki
 • Nightshade Povr?e, poput patlidžana, paprika, krompira i raj?ice
 • vo?e, iako dijeta omogu?ava umjerene koli?ine u sezonu vo?a
 • žitarica

Sažetak

Postoji mnogo vrsta lektina, od kojih ve?ina su bezopasna za ljude i pružaju zdravstvene pogodnosti.

Iako lektini mogu uzrokovati probleme ljudima s netolerancijom ili ljudima koji ih jedu u višku, postoji snažna istraživanja za podršku prednosti prehrane hrane na bazi biljaka.

Zagovornici prehrane bez lektina tvrde da može pomo?i mršavljenju i poboljšati ukupno zdravlje i blagostanje. Me?utim, nema dovoljno dokaza da naprave sigurnosnu kopiju bilo koje od ovih potraživanja ili sigurnosti prehrane bez lektiva.

Restriktivna dijeta ?esto mogu dovesti do neuhranjenosti ili neure?enog jela. Osoba uvijek treba razgovarati sa svojim ljekarom prije drasti?no mijenjaju?i svoje prehrambene navike.

 • Prehrana / dijeta
 • komplementarna medicina / alternativna medicina
 • medicinska vijest danas ima stroge smjernice za izvor i izvla?i samo iz recenziranih studija, akademske Istraživa?ke institucije i medicinske ?asopise i udruženja. Izbjegavamo korištenje tercijarnih referenci. Povezujemo primarne izvore - uklju?uju?i studije, nau?ne reference i statistiku - unutar svakog ?lanka i nalaze ih u odjeljku resursa na dnu naših ?lanaka. Možete saznati više o tome kako osigurati da je naš sadržaj ta?an i trenutan ?itaju?i naš uredni?ku politiku.

  Contents

  Follow Us
  Copyright © 2023 ForTheCulture